PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5/11, với 4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ và thanh tra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 1

 

 

 

[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 2
[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 3
[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 4
[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 5
[Infographic] 4 nhóm vấn đề được chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 ảnh 6
Theo nhandan.vn