PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Infographics: Chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - Ảnh 1.

Theo baochinhphu.vn