PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[INFOGRAPHIC] Tổng Bí thư Lê Hồng Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
20 năm hoạt động cách mạng oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo TTXVN/Vietnam+