PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2020
Trong năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, công tác rà soát đã được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và theo đúng tiêu chí quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Đã tiến hành rà soát 54 xã đang thụ hưởng Chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và 118 thôn đang thụ hưởng Chương trình 135 theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Qua kết quả rà soát cho thấy, có xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn và 21 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2020, gồm:

Thôn Bản Lẹng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn;

Thôn Nà Pài, Bản Phát, Bản Pá, Bản Pjải, Bản Kéo, Roỏng Tùm (xã Thanh Mai); Nà Chúa (xã Thanh Vận); Bản Nhuần 2, Nà Choọng, Làng Điền (xã Quảng Chu); Tân Minh (xã Cao Kỳ) thuộc huyện Chợ Mới;

Thôn Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể;

Thôn Khuổi Nằn 2, phố B (Thị trấn Yến Lạc); Nà Mới, Nà Noong, Nà Mển (xã Trần Phú); thôn Nặm Tát (xã Cường Lợi) thuộc huyện Na Rì;

Thôn Bắc Lanh Chang (xã Lục Bình); thôn Bản Mún 1 (xã Dương Phong) thuộc huyện Bạch Thông.

UBND đã có văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2020 theo kết quả rà soát trên./.

Hồng Nhung