PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khai mạc Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X
Sáng 31/5, tại Hội trường tỉnh, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì Kỳ họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.


Đại biểu dự Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nêu rõ, căn cứ các văn bản của cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tiễn, trên cơ sở thống nhất với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tại Kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét một số nội dung do UBND tỉnh trình.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Kỳ họp

Trong đó xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư với 3 dự án: Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2); Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn; xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Xem xét phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2); điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 11); điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các mục tiêu của chương trình.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung theo chương trình Kỳ họp.

Tiếp đó, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tờ trình dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở các báo cáo, đại biểu HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận về các nội dung dự thảo, thủ trưởng các sở, ngành báo cáo, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo Chương trình, Kỳ họp diễn ra trong một ngày, đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết chuyên đề./.

Hương Lan