PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất
Thực hiện việc kiện toàn cán bộ chủ chốt sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chiều 25/6, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 31 đại biểu trúng cử, đồng thời thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của huyện.

Các đại biểu chúc mừng lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện Chợ Đồn khóa XX,
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả cụ thể: Đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Triệu Đức Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXl đồng chí Triệu Huy Chung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XX. Các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX: Dương Văn Hoàn, Đặng Đình Phong tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khóa XX.

Kỳ họp cũng đã bầu Trưởng các Ban HĐND huyện và bầu 11 Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện Chợ Đồn đã thông qua các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND; báo cáo của Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.../.

Hương Lan