PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sĩ - những người hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tình cảm của Người biểu hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần quật cường, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến xương máu, sức lực trên các chiến trường. Thấm nhuần đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, đầu năm 1946, Hội Giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên) rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác, sau đó ít lâu được đổi thành Hội Giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Hội.

Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch
Hà Nội (Ảnh tư liệu)

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19/12/1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình trên, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện Chỉ thị Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một ngày làm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó, hằng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sĩ.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” của cả nước.

Thực hiện tâm nguyện của Người, công tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và hiện tại được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, thực hiện thống nhất trong cả nước; từ đó góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế và xã hội, sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bản thân người có công với cách mạng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng với Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc trong thời kỳ mới.

Sau 75 năm, các chế độ ưu đãi ngày càng được thực hiện đa dạng gồm trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như: Hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, tạo việc làm, hỗ trợ, cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh và miễn hoặc giảm thuế. Người có công tùy từng đối tượng có các chính sách chăm sóc đặc thù như: Chính sách trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình… và được chăm sóc với nhiều hình thức đa dạng như tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở y tế và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà thương binh Dương Quang Mạc, xã Quảng Khê (Ba Bể) nhân
 dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cùng với cả nước, công tác người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm sâu sắc và đạt được nhiều kết quả thiết thực, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển, cộng đồng dân cư nơi sinh sống đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, xây dựng hàng trăm ngôi nhà để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong sản xuất và đời sống, các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng diễn ra sinh động, thiết thực, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện rõ nét đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng như biểu dương người có công tiêu biểu, thành lập các đoàn công tác đi thăm, tặng quà người có công và thân nhân trên địa bàn, tổ chức thăm viếng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ... Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

Thu Trang (tổng hợp)