PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh00:00Đi công tác
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh”Ban Dân vận Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)