PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 33 từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Họp Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp số 1, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy14:30Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7 năm 2022Ban Tuyên giáo

(Lịch thay đổi được tô đỏ)