PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh15:00Làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Bộ CHQS tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)