PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy09:00Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)