PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 20 từ 08/05/2023 đến 14/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Họp Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)