PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự Hội nghị Trung ương Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế Hội trường tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)