PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 từ 18/09/2023 đến 24/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy14:00Họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Phòng họp số 1, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)