PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)