PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 4 từ 22/01/2024 đến 28/01/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Hội nghị thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản mới Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)