PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 3 từ 09/01/2023 đến 15/01/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự Hội nghị tổng kết của Huyện ủy Ba Bể
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh13:30Dự Hội nghị tổng kết của Thành ủy Bắc Kạn
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Họp Quốc hội tại Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)