PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 43 từ 19/10/2020 đến 25/10/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Duy Chinh08:00Họp Quốc hội (Trực tuyến)Trụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)