PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 47 từ 18/11/2024 đến 24/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Nông Quốc ChấnHội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)