PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Làm việc về dự thảo ngân sách 2024Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp HĐ tư vấn nhân sựTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến Luật Di sản văn hóaTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Họp Hội đồng khoa họcSở Khoa học và Công nghệ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)