PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 30 từ 22/07/2024 đến 28/07/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và bàn giải pháp nâng cao chỉ số xếp hạng chuyển đổi sốTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch, các PCT 17:00Họp giao ban LĐUBND tỉnh và BCSĐ UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng06:30Thăm, tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạngHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và Miền núi phía BắcKhách sạn Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất15:00Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 389Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)