PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 07:30Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên20:00Dự Chương trình “Lễ tượng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”Sân TT HĐTTN
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phó CT Nông Quang Nhất14:00Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đềTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên09:30Làm việc với CTCP Thiết bị Hitech Quốc tếTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)