PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Kiểm tra tình hình KTXH, công tác giải ngânHuyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (cả ngày)Huyện Pác Nặm
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ C.ThươngNhà văn hóa tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)