PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên08:00Dự diễn tập KVPT Huyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị báo cáo viênTỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)