PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Nông Quang Nhất08:00Dự Họp trực tuyến với Ủy ban Dân tộcTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp phương án triển khai và thực hiện công tác GPMB đoạn kết nối sang Na Hang, TQTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Đông Bắc BộTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng13:30Kiểm tra tỉnh hình KTXH, công tác giải ngânHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất13:30Làm việc cùng Đoàn TT Khuyến nông QG/ dự hội thảo tại Công an tỉnhCông an tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)