PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Họp Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp BTV T.UTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Làm việc với Trường CĐBKTrường CĐBK
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Diễn đàn khuyến nông nông nghiệpHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất13:30Dự HN xúc tiêu thụ và kết nối giao thươngTrung tâm văn hóa tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất19:30Dự khai mạc Hội chợ thương mại 2023Nhà văn hóa tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)