PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ngân hàng để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh triển khai nhiều gói hỗ trợ khách hàng

Bước sang năm 2022, bám sát Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Đặc biệt là tập trung điều tiết tiền tệ hợp lý, hỗ trợ thanh khoản hệ thống, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh theo chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cụ thể, để tạo điều kiện cho các khách hàng đang vay vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất theo thẩm quyền của Giám đốc chi nhánh đối với 6 khách hàng; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho 24.959 khách hàng với dư nợ điều chỉnh lũy kế trên 3.600 tỷ đồng. Qua đó giúp cho khách hàng ổn định và duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, lũy kế đến 31/3/2022, Chi nhánh tỉnh và Phòng giao dịch các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân cho vay 461 triệu đồng cho 6 người sử dụng lao động vay vốn hỗ trợ trả lương cho 144 lượt người lao động.

Triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai ngay chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi có nghị định của Chính phủ, thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Trong đó, tập trung phân loại các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đánh giá khả năng trả nợ đầy đủ của khách hàng để đảm bảo việc hỗ trợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cắt giảm tối đa chi phí hoạt động, tăng cường trích lập rủi ro để phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Triển khai các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu, đặc biệt đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng; cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ cấp tín dụng với mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản…

Đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, triển khai thực hiện ngay chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 khi có nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhận ủy thác, tích cực huy động từ tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm từ dân cư; giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách địa phương giao quản lý; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, góp phần hạn chế “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều hoạt động ngành Ngân hàng đã và đang triển khai đã góp phần ổn định kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm cho các hoạt động, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.../.

Hương Lan