PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngoại giao kinh tế - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bám sát chủ trương đó, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực các hoạt động ngoại giao kinh tế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, nguồn lực từ bên ngoài.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ký kết 3 bản ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài về hợp tác phát triển nguyên liệu sinh khối và đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ ngành nông lâm nghiệp; hợp tác lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác về khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển khu nghỉ dưỡng Golf Resort.

Tỉnh đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài như: Hội nghị trực tuyến trao đổi, chia sẻ thông tin giữa UBND tỉnh với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hy Lạp về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nguồn nhân lực; tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm “ECO-GREEN  VIET NAM EXPO” - Hy Lạp tại Vườn cung điện Zappeinon tại Thủ đô Athens, Hy Lạp diễn ra 3 ngày (từ ngày từ ngày 31/5 đến ngày 2/6/2022); tiếp tục xuất khẩu sản phẩm miến dong sang thị trường Cộng hòa Séc và xuất khẩu lô rượu men lá đầu tiên sang thị trường Nhật Bản.

Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 32,236 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 129% kế hoạch năm 2022 (kim ngạch xuất khẩu đạt 20,696 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 11,540 triệu USD).

Chủ tịch UBND Nguyễn Đăng Bình ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn EAN Design Consulting Group Co.Ltd - Hàn Quốc
(Ảnh tư liệu)

Tỉnh đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tăng cường cơ chế hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi 7 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện theo quy định với tổng vốn đầu tư 3.169,81 tỷ đồng; vận động thu hút được 5 dự án sử dụng nguồn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLCSF) với tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.138,088 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đang tiếp cận các nhà tài trợ nước ngoài để vận động thêm 7 dự án ODA, gồm: Dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn Chương trình “Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU”; Dự án hoàn thiện cơ sở vật chất các trung tâm y tế tuyến huyện; Dự án hồ chứa nước Khuổi Hủ, xã Văn Học, huyện Na Rì; Dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét huyện Pác Nặm; Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự án hồ chứa nước Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Dự án đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã đặc biệt khó khăn huyện Bạch Thông.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc 

Năm 2023, tỉnh dự kiến tổ chức đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại Nhật Bản; triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn EAN Design Consulting Group Co.Ltd - Hàn Quốc; thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần EREX - Nhật Bản; thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác; mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh ra nước ngoài; tuyên truyền, giới thiệu chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và các chương trình, dự án đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp đối tác nước ngoài đến tỉnh khảo sát, làm việc.../.

Triệu Thanh