PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát triển ngành xây dựng theo hướng nhanh, hiện đại, bền vững
Đây là quan điểm của tỉnh khi xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu, phát triển ngành xây dựng trở thành ngành kinh tế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế tỉnh; là ngành có vai trò quan trọng đáp ứng các nhu cầu phát triển xây dựng của các ngành chủ chốt của tỉnh với những công nghệ mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với nhiều nỗ lực của toàn tỉnh, năm 2022, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.442 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, trong đó lĩnh vực xây dựng tăng 8,3%.

Đề ra chỉ tiêu cao hơn, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, ngành xây dựng chiếm tỷ trọng khoảng trên 12% GRDP toàn tỉnh; tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 45%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải đô thị và xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp đạt 100%. Phát triển vật liệu xây dựng nhằm tận dụng tài nguyên thiên nhiên, đầu tư xây dựng mới với công nghệ hiện đại để tạo ra nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu tại chỗ như vật liệu xây, vật liệu lợp, đá xây dựng, cát xây dựng, đá ốp lát, bê tông tươi, cấu kiện bê tông đúc sẵn; phấn đấu để ngành sản xuất vật liệu xây dựng trở thành ngành công nghiệp có tỷ trọng kinh tế cao và có công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp - xây dựng, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ tỉnh ưu tập trung triển khai là thực hiện tốt các loại quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt để hình thành nên các khu đô thị, khu chức năng có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường… Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng; hoàn thiện luật pháp và cơ chế, chính sách để xây dựng một phong cách kiến trúc công trình ở Bắc Kạn hiện đại và có bản sắc dân tộc rõ rệt, phù hợp với điều kiện địa phương. Khuyến khích áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đầu tư xây dựng.

Để cụ thể hoá các định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh, Bắc Kạn sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch xây dựng các cấp, đây cũng là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và kiểm tra sau cấp phép xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương triển khai lập và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, ổn định, minh bạch, có cơ cấu hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai; coi việc phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội; bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng nhà ở cho người nghèo ở đô thị và nông thôn, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Bắc Kạn cũng định hướng phát triển khai thác mở rộng quỹ đất dành cho bất động sản thông qua việc cải tạo các khu vực hiện tại không thuận lợi cho xây dựng.


Bắc Kạn coi việc phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội
(Ảnh: Khu dân cư Phặc Tràng, thành phố Bắc Kạn tái định cư cho người dân, đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ)

Song song với đó là đẩy mạnh đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử hoặc các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu ngành xây dựng.

Một trong những nhiệm vụ được Bắc Kạn đặc biệt quan tâm là tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất lượng dự án đầu tư, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án, giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chất lượng công trình, an toàn và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.

Tỉnh cũng đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xây dựng bao gồm cơ sở dữ liệu về quy hoạch, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng… góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, cải thiện thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan tới việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Có chính sách nhất quán, lâu dài và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

Bắc Kạn khuyến khích đầu tư ngoài quốc doanh tham gia xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công trình hạ tầng đô thị, giao thông, cấp nước, cấp điện và bưu chính viễn thông; các trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa... đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công. Tập trung đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, các thành phố lớn, các tập đoàn kinh tế và nguồn vốn ODA.


Hoạt động sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel Chợ Đồn

Về phát triển vật liệu xây dựng, với nguồn tài nguyên sẵn có, Bắc Kạn khai thác sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng đá, cát, sỏi theo quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2030 để phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng của tỉnh. Thu hút có chọn lọc các dự án sản xuất vật liệu xây dựng; ưu tiên dự án sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới thân thiện môi trường, vật liệu phục vụ xây dựng nông thôn từ khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ. Khuyến khích đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng từ nguyên liệu hợp kim và nhựa như thiết bị vệ sinh, tấm lợp, tấm trần, khung cửa, vách ngăn, ống nhựa cấp thoát nước.

Bắc Kạn xác định phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả, bền vững; hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ mới tiên tiến đi đôi với đảm bảo sản xuất vật liệu xây dựng có hiệu quả, đi đến loại bỏ các cơ sở sản xuất với công nghệ sản xuất thủ công lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững./.

Hương Lan