PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày 5/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, phê duyệt bổ sung khu vực khai thác đất đắp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì tại xã Sơn Thành và thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì vào danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Bế Hiền