PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế biến đá vôi tại khu vực Thôm Ỏ, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 30/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế biến đá vôi tại khu vực Thôm Ỏ, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án khai thác và chế biến đá vôi được thực hiện tại khu vực Thôm Ỏ, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH SH Sơn Hà (địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 14.098 m2, trong đó, diện tích khu vực khai thác và chế biến theo Hợp đồng thuê đất số 17/HĐTĐ-STNMT ngày 8/2/2021 là 12.898 m2 (diện tích khu vực khai thác là 10.000 m2; diện tích khu vực chế biến và bãi chứa sản phẩm là 2.898 m2); diện tích khu vực phụ trợ 1.200 m2 (gồm nhà ở công nhân, nhà điều hành, kho…).

Công suất thiết kế: 15.000 m3 đá/năm (đá nguyên khai). Bột đá và mạt đá sau quá trình chế biến đá sẽ được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất gạch không nung, với công suất 100.000 viên gạch/năm.

Thời gian khai thác (thời gian gia hạn giấy phép): 5 năm 2 tháng.

Loại hình dự án: Dự án gia hạn thời gian khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thuộc dự án nhóm C và thuộc công trình cấp III.

Công nghệ khai thác đá: Khai thác lộ thiên.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường trong các giai đoạn hoạt động của Dự án; có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong các giai đoạn hoạt động của Dự án. Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung yêu cầu theo quy định. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động và các quy định hiện hành khác có liên quan. Thông báo và di dời người dân ra khu vực đảm bảo khoảng cách an toàn nổ mìn trong quá trình khai thác đá. Theo dõi, giám sát chấn động nổ mìn, sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa hiện tượng chấn động, sạt lở các hạng mục công trình của Dự án cũng như công trình xung quanh; khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Bế Hiền