PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5 (mở rộng)
Chiều 15/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 (mở rộng). Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự Phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.


Các đại biểu dự Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thường lệ giữa năm. Các cơ quan liên quan và các Ban HĐND tỉnh thảo luận, thống nhất về thời gian dự kiến tổ chức các kỳ họp; đóng góp ý kiến, làm rõ hơn một số nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong các kỳ họp tới.

Theo đó, kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023. Kỳ họp sẽ xem xét 8 tờ trình, 1 báo cáo do UBND tỉnh trình và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm) dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023. Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét 14 báo cáo, 17 tờ trình của UBND tỉnh; 8 báo cáo, 1 tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 cuối năm 2023.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát, chuẩn bị tốt nội dung trình các kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, thẩm tra các báo cáo, tờ trình để đảm bảo nội dung trình tại hai kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất./.

Thu Cúc