PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng
Sáng 31/1, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng để thống nhất nội dung trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào tháng 2/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ trì Phiên họp có Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu. Dự Phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


Các đại biểu dự Phiên họp

Để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Phiên họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Tại Phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông qua nội dung báo cáo thẩm tra. Theo đó đánh giá, căn cứ pháp lý xây dựng Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, các nội dung trình của UBND tỉnh đã rõ ràng. Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung trình, tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa câu từ để đảm bảo tính chặt chẽ của Nghị quyết. Các đại biểu đã thảo luận để nội dung Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương.

Qua thảo luận tại Phiên họp, Chủ tịch HDNĐ tỉnh thống nhất đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách và UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hương Lan