PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quản lý hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Trước sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng đa dạng. Nhằm bảo vệ, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên nước, thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên (thứ 2 từ bên phải) kiểm tra, thăm nắm tình hình
hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng 62 giấy phép tài nguyên nước các loại, trong đó có 8 giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (7 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các công trình thủy điện và 1 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh); 54 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (8 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 18 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 28 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước). Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã cấp 25 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Hằng năm, việc quản lý, cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn kết hợp với thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên thực hiện đã giúp ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dần được nâng cao so với những năm trước đây. Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước được cơ quan quản lý thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục hành chính theo quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công vụ... Nhờ đó, trong quá trình hoạt động, các tổ chức cá nhân được cấp phép cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước./.

Thu Cúc