PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các giáo viên có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải vừa ký Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 tặng Bằng khen cho 8 giáo viên trực tiếp giảng dạy, tham gia ôn luyện các đội tuyển có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021.

Thư­ởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân số tiền là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên