PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các học sinh có thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022
Ngày 3/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1446/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 5 học sinh có thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi học sinh là 1.490.000 đồng.

Danh sách các em học sinh được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên