PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tháng 10/2020, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng
Trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 177,6 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Tỉnh đã hoàn thành công tác trồng rừng năm 2020, tổng diện tích trồng rừng đến nay là 7.235 ha, đạt 123% kế hoạch. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục được tăng cường chỉ đạo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 63,2 nghìn con đại gia súc, đạt 92% kế hoạch, bằng 94,2% so với cùng kỳ năm 2019; có 128 nghìn con lợn, đạt 92% kế hoạch, bằng 96,7% cùng kỳ; có 1.944,2 nghìn con gia cầm, đạt 113% kế hoạch, bằng 124,8% so với cùng kỳ.  

Sản xuất công nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực, trong tháng 10, tỉnh đã phê duyệt thành lập 02 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông và Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 10/2020 ước đạt 125 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 1.075,270 tỷ đồng, tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 77,69% kế hoạch năm 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt 472,4 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 2,0% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 4.190,8 tỷ đồng, bằng 93,0% so cùng kỳ năm trước, đạt 64,3% kế hoạch năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt 8,828 triệu USD, đạt 88,28% kế hoạch, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,715 triệu USD, với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gỗ dán ép, đũa gỗ, chì chưa gia công, quả mơ gừng đã sơ chế; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,113 triệu USD, với mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, veneer làm lớp mặt, tinh quặng chì.

Các hoạt động giáo dục – đào tạo, văn hóa thể thao du lịch tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.


Ảnh minh họa

Trong những tháng cuối năm 2020, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp theo kịch bản tăng trưởng ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020./.

Hà Hồng