PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại
Để xây dựng thành phố xứng đáng là đô thị trung tâm, vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã và đang đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, nhất là các nhà đầu tư, các nguồn vốn hỗ trợ từ nước ngoài, nguồn vốn hợp pháp khác để tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; làm tốt công tác dự báo tình hình, định hướng chiến lược phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2015, thành phố Bắc Kạn được thành lập với 08 đơn vị hành chính (06 phường và 02 xã). Để xây dựng thành phố xứng đáng là đô thị trung tâm, vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Diệp cho biết: Để đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng đó, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác dự báo tình hình, định hướng chiến lược, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó việc đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị là điều kiện then chốt; do đó, UBND thành phố đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án phát triển đô thị, góp phần từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Trước hết, xác định quy hoạch có vai trò quan trọng và phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, trong thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch, đề xuất điều chỉnh bổ sung kịp thời quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu dân cư cho phù hợp với quá trình phát triển của đô thị; đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch để tạo quỹ đất, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng như điều chỉnh khu trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn (cũ); phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Xuân 4, Khu dân cư thương mại và chợ Minh Khai, Khu đô thị Bắc Sông Cầu, Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy… Qua đó, thu hút được một số nhà đầu tư xây dựng một số công trình tiêu biểu như Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom và Shophouse do Công ty Cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương. Đây là kết quả của sự nỗ lực thu hút đầu tư phát triển thương mại, đô thị của thành phố. Cùng với đó, các dự án: Khu dân cư thương mại và chợ Minh Khai, Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, Khu dân cư Đức Xuân 4 đã ký kết hợp đồng với 03 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư dự án 1.751 tỷ đồng; các dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, Khu dân cư đô thị tại tổ Xây dựng và tổ Pá Danh phường Huyền Tụng dang thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Huyền Tụng với diện tích 16 ha để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư; dự án Công trình thủy điện Thác Giềng 1 tại phường Xuất Hóa với công suất 4,5MW do Công ty Cổ phần Sông Đà làm chủ đầu tư đang được hoàn thiện và dự kiến phát điện trong quý IV/2020, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách cho địa phương.


Những ngôi nhà mới tại Khu đô thị Bắc Sông Cầu

Trong giai đoạn 2015-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt trên 2.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trên 765 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp là 30 tỷ đồng; nguồn vốn ODA là 781 tỷ đồng; nguồn thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là 928 tỷ đồng. Thành phố đã đầu tư xây dựng được 22,5 km đường giao thông với tổng vốn trên 700 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp và xây mới 11 trường học với tổng vốn gần 120 tỷ đồng; xây dựng 04 khu tái định cư phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng 03 dự án với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng… Qua đó, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm, chất lượng đời sống Nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Chỉ có 01 tuyến đường giao thông chủ đạo là QL3 nên thành phố chưa có điểm nhấn trong thu hút đầu tư; thành phố chưa tạo được mặt bằng sạch để thu hút các dự án; số lượng vốn thu hút chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả thu hút đầu tư phát triển thành phố trong giai đoạn 2020-2025, xây dựng thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, UBND thành phố xác định một số giải pháp, cụ thể: Làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình, định hướng chiến lược để phát huy tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tạo điều kiện, thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư phát triển thành phố; nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực thế mạnh của thành phố; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất và cùng đồng hành với các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án, đặc biệt là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến với người dân; trực tiếp đối thoại, tiếp công dân để lắng nghe và kịp thời giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp, người dân trong quá trình triển khai các dự án đầu tư…/.

Hương Dịu