PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng đột xuất bằng tiền cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều tra, khám phá vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”
Ngày 12/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải ký Quyết định số 45/QĐ-UBND thưởng đột xuất bằng tiền cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều tra, khám phá vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được thưởng số tiền 16.000.000 đồng; Thượng úy Vũ Thành Đạt và Trung úy Lưu Mạnh Cường - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được thưởng số tiền 4.000.000 đồng.

Tiền thưởng được trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên