PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 3/2023 (mở rộng)
Chiều 20/3, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 3 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề); thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất báo cáo đánh giá về Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Báo cáo về Kỳ họp thứ 12 diễn ra từ ngày 9 - 10/3/2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất cho biết, Kỳ họp đã thống nhất thông qua 17 nghị quyết. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Chương trình Kỳ họp được bố trí hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thảo luận, các thành viên UBND tỉnh đã bổ sung, làm rõ thêm các nội dung đại biểu quan tâm…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tờ trình chất lượng chưa cao, chưa được chuẩn bị kỹ nên sau thẩm tra phải lùi thời gian trình vào kỳ họp kế tiếp; còn có tờ trình, báo cáo tiếp thu giải trình gửi chậm so với thời gian quy định…

Sau khi trao đổi về một số nội dung tờ trình, các đại biểu thống nhất, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra 1,5 ngày (khoảng từ ngày 24 - 28/4/2023). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét 16 tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh chủ động rà soát lại tờ trình có nội dung đặc thù, xem xét khả năng, phạm vi có phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Cùng với đó, phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định và mốc thời gian. Các Ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ngay từ khi xây dựng các tờ trình dự thảo nghị quyết…/.

Thu Cúc