PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 3/2023 (mở rộng)
Chiều 2/3, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2023 (mở rộng). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng dự Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về 13 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X liên quan đến lĩnh vực: Đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ; phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2023 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I…


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang phát biểu tại Phiên họp

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 12, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đề nghị các Ban HĐND tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra để UBND có cơ sở chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu chuẩn bị tốt những nội dung trình Kỳ họp, đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định./.

Thu Cúc