PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Sáng 15/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 115 điểm cầu xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Báo cáo về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất cho biết, UBND các cấp đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối, Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG; thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chủ quản đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG được giao để tổ chức triển khai thực hiện…

Năm 2022, tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG là 910.245 triệu đồng; trong đó, vốn đầu tư 653.697 triệu đồng, vốn sự nghiệp 256.548 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, UBND các huyện, thành phố đã giao chi tiết cho cơ sở thực hiện.


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Kim Oanh trao đổi về những vướng mắc liên quan
đến lĩnh vực nông nghiệp 

Tại Hội nghị đã có 17 lượt ý kiến của cử tri trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện từng Chương trình MTQG. Trong đó, nhiều cử tri đề nghị xem xét giảm tỷ lệ phần trăm đóng góp của người dân trong quá trình triển khai các tiểu dự án do đời sống người dân miền núi còn gặp nhiều khó khăn; đề nghị các cơ quan  chuyên môn hướng dẫn cụ thể, chi tiết thủ tục cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các dự án thuộc Chương trình MTQG.Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp thu các ý kiến của cử tri, qua đó xem xét, giải quyết ngay những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, đồng thời có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 toàn tỉnh mới đạt 1% là rất thấp, vì vậy, các địa phương cần quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG đã được phân bổ; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải trao đổi ngay với cơ quan chuyên môn để tìm hướng giải quyết kịp thời.

Các Ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát công tác tổ chức tập huấn thực hiện các Chương trình MTQG, trong đó chú trọng giám sát đến việc lựa chọn nội dung, đối tượng, địa bàn, thời điểm tập huấn, nội dung tập huấn... để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; đồng thời động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào giám sát, phản biện xã hội…/.

Thu Cúc