PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Bắc Kạn năm qua có sự tăng điểm, tăng bậc so với năm trước, điều này cho thấy sự ghi nhận của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước. Để nâng cao điểm số trong những năm tới, tỉnh đã đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân với phương châm “tận tụy, trách nhiệm, ân cần, chu đáo"
(Ảnh: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa xã Quân Hà, huyện Bạch Thông)

Theo kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đạt 84,24/100 điểm, xếp vị trí 57/63 tỉnh, thành phố, tăng 4,89 điểm và tăng 4 bậc so với năm 2022 (năm 2022, xếp vị trí 61/63 tỉnh/thành phố, đạt 79,35 điểm). Trong 8 chỉ số thành phần có 7 chỉ số tăng điểm và tăng bậc, 1 chỉ số giảm điểm và giảm bậc so với năm 2022.

Trong các lĩnh vực tăng điểm, đứng đầu là chỉ số cải cách thủ tục hành chính, tăng 44 bậc, xếp vị trí 15/63 tỉnh, thành phố; tiếp theo là chỉ số cải cách tổ chức bộ máy tăng 26 bậc, xếp thứ 24; cải cách thể chế tăng 13 bậc, xếp vị trí 32; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 10 bậc, xếp thứ 39; cải cách tài chính công tăng 10 bậc, xếp thứ 48; công tác chỉ đạo, điều hành tăng 8 bậc, xếp vị trí 46; chỉ số cải cách chế độ công vụ tăng 4 bậc, xếp thứ 47. Có 1 lĩnh vực giảm điểm là chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù có sự tăng điểm, tăng bậc, nhưng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh chưa cao so với các tỉnh trong khu vực và trên cả nước. Điều này đòi hỏi địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, trong thời gian tới, toàn tỉnh quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân với phương châm “tận tụy, trách nhiệm, ân cần, chu đáo”, hướng dẫn, giải thích cụ thể các thắc mắc về trình tự, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Cùng với đó là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Sớm hoàn thành việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện cung cấp dịch vụ công theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng trong các đơn vị sự nghiệp công lập để tăng số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và giảm tỷ lệ chi ngân sách trực tiếp cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các chính sách liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; có các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách hiệu quả, thiết thực…

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu 100% nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính được hoàn thành đúng tiến độ; tổ chức tối thiểu 2 cuộc đối thoại trở với người dân, doanh nghiệp, 100% kiến nghị, đề xuất của người dân, tổ chức qua đối thoại được xử lý theo quy định; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm nâng cao từng chỉ số thành phần trong các chỉ số về cải cách hành chính.

Riêng đối với chỉ số giảm điểm là chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để khắc phục, cải thiện điểm số, tỉnh xác định triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; tiếp tục bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường công khai minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp.

Tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân phát triển doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về đầu tư kinh doanh, về cơ chế, chính sách quảng bá xúc tiến đầu tư vận động đầu tư vào tỉnh; tăng cường hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc giải quyết những vấn đề về pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng nghiên cứu, triển khai các sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính…

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu mỗi năm tăng 1 bậc chỉ số cải cách hành chính, kết quả năm vừa qua tăng 4 bậc là sự nỗ lực của toàn tỉnh. Đây là động lực để Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới. Từ kết quả chỉ số cải cách hành chính giúp cho địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, từ đó xác định những giải pháp trên nhằm cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cải cách hành chính tại địa phương./.

Hương Lan