PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn đã có 107 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên
Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 107 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên và cũng là tỉnh đứng trong top đầu cả nước về thực hiện Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm khai thác, phát huy các thế mạnh của tỉnh, ngày 24/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn (OCOP Bắc Kạn) giai đoạn 2018-2020 trên phạm vi toàn tỉnh, với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020…


Tỉnh Bắc Kạn tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hà Nội

Sau hơn 03 năm triển khai, Chương trình OCOP đã thu hút được hơn 90 tổ chức, cá nhân tham gia. Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 107 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó, có 99 sản phẩm đạt 3 sao và 8 sản phẩm đạt 4 sao và cũng là tỉnh đứng trong top đầu cả nước về thực hiện Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm. So với mục tiêu Chương trình OCOP của tỉnh giai đoạn 2018-2020, số lượng sản phẩm OCOP thực hiện vượt 67 sản phẩm, đạt 267,5% kế hoạch; đã có 56 sản phẩm được đăng bán trên sàn giao dịch điện tử Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, Voso...; 09 sản phẩm được ký kết tiêu thụ với Trung tâm thương mại Big C - Hà Nội, đặc biệt, sản phẩm Miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan đang xúc tiến xuất khẩu sang Cộng hòa Séc.

Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành xây dựng Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thế mạnh của địa phương./.

Nông Cúc