PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 6,5 - 7%/năm
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,5% - 7%/năm. Để thực hiện mục tiêu trên, Bắc Kạn đang tập trung các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng như kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại phiên họp tháng 6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo các ngành, địa phương
cần quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đồng thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương.

Năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng lớn của tình hình dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, mới đạt hơn 3 đến gần 4%/năm. Bước sang năm 2022, những tháng đầu năm, dịch bệnh vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, song nhờ triển khai các giải pháp nên đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Toàn tỉnh trong vùng xanh an toàn, tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế.

Để thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đã đề ra, UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế.

Đối với ngành Nông nghiệp, đây là ngành đang tăng trưởng ổn định, không chịu tác động lớn bởi dịch bệnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao giá trị sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị kinh tế rừng, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh giảm thiểu thiệt hại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể, hợp tác xã; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022; trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương triển khai Nghị quyết.

Đối với ngành Công nghiệp, đây là ngành đang có đà phát triển khá, Bắc Kạn tiếp tục tập trung hoàn thiện nhanh hạ tầng khu và các cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực này. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ nguồn vốn đầu tư công, bổ sung Cụm Công nghiệp Quảng Chu 1, huyện Chợ Mới vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025; hiện tỉnh đang trình Bộ Công Thương và hoàn thiện hồ sơ xin bổ sung quy hoạch Dự án nhà máy điện gió Ngân Sơn, qua đó tạo điều kiện tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản và chế biến sâu khoáng sản.

Lao động sản xuất tại Công ty Kim loại màu Bắc Kạn

Đối với ngành Xây dựng, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. UBND tỉnh và các sở, ngành thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, đánh giá tiến độ giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm nhóm A, B. UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhóm A, B.

Đối với ngành dịch vụ, địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách phục hồi kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó là tập trung phát triển, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá, hướng tới xuất khẩu.

Bắc Kạn đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó đã tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022; tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi, chia sẻ thông tin giữa UBND tỉnh với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hy Lạp về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025.

Du lịch Bắc Kạn có tín hiệu phục hồi tích cực
(Ảnh: Khách du lịch tổ chức sự kiện tại Quỳnh Mai Homstay, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể)

Công tác quản lý du lịch được tăng cường. UBND tỉnh ban hành kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch Bắc Kạn đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nhờ đó, du lịch của tỉnh đã có tín hiệu phục hồi tích cực. Lượng khách đến với địa phương ngày một tăng. Tỉnh đã tổ chức thành công “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn; triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc năm 2022; tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Hà Nội. Hiện nay, tỉnh đang tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ khách du lịch triển du lịch trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Nhiều giải pháp triển khai đã tạo đà tăng trưởng, kinh tế có bước khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh đạt 3.687 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,69%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 5,15%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 4,65%.

Để đạt mục tiêu giai đoạn, Bắc Kạn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình thực hiện, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu Nghị quyết./.

Hương Lan