PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án OCOP giai đoạn 2018-2020
Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án OCOP giai đoạn 2018-2020 (tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, hoạt động đánh giá tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Cấp huyện tổng kết đánh giá theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 21/01/2020. Các sở, ban, ngành, đoàn thể… lập báo cáo đánh giá tổng kết theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án OCOP-BK tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020. Dự kiến Hội nghị tổng kết sẽ tổ chức trước ngày 10/12/2020, tại Nhà khách tỉnh Bắc Kạn.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thăm gian hàng OCOP tại Hội chợ Thương mại, Ngày hội Nông sản OCOP
và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020

UBND tỉnh yêu cầu, việc đánh giá cần được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan; đánh giá những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, thực chất và tránh hình thức.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án OCOP giai đoạn 2018-2020./.

Nông Cúc