PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hai tháng đầu năm 2021, kinh tế duy trì ổn định
Ngay từ những ngày đầu năm 2021, với sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, tình hình xã hội trên địa bàn tình nhìn chung ổn định, an toàn trước dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, lĩnh vực kinh tế của tỉnh cũng có bước phát triển.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân huyện Bạch Thông đang tích cực làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Xuân

Trong hai tháng đầu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng chống rét, thiên tai cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Hiện nay, Nhân dân các địa phương đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích cây trồng vụ Đông 2020 và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân 2021. Toàn tỉnh đã làm đất được 5.425 ha lúa ruộng (đạt 63% kế hoạch), thực hiện gieo mạ 3.955 ha; trồng được 663 ha thuốc lá (đạt 81% kế hoạch); trồng 85 ha dong riềng (đạt 17% kế hoạch).

Tiếp tục quan tâm công tác trồng và phát triển rừng, toàn tỉnh đã chuẩn bị hơn 13,7 triệu cây giống, chủ yếu là mỡ, keo, thông mã vĩ, giổi, xoan... Các loại cây con đang sinh trưởng và phát triển tốt; trong đó có khoảng 07 triệu cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã tổ chức họp thẩm định xét, công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn năm 2020 (Nghĩa Tá, Địa Linh, Dương Phong, Khang Ninh), 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (Kim Lư, Quang Thuận). Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự báo giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 02/2021 ước đạt 122,6 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế giá trị sản xuất công nghiệp cộng dồn hai tháng đầu năm 2021 ước đạt 258,8 tỷ đồng, tăng 14,3% so với hai tháng cùng kỳ năm 2020.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, tính đến ngày 31/01/2021, toàn tỉnh giải ngân được 2.153,4 tỷ đồng/kế hoạch 2.513 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tổng kế hoạch vốn đã giao là 2.002,5 tỷ đồng (đạt 88,6% kế hoạch vốn trung ương giao; đạt 87,1% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao); đến ngày 18/02/2021, tổng kế hoạch vốn giải ngân được 30,4 tỷ đồng.

Hai tháng đầu năm 2021, tình hình thị trường hàng hóa phát triển nhộn nhịp hơn so với các tháng trước, sức mua tăng mạnh. Dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02 đạt 412,2 tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm 2021 ước đạt 972,5 tỷ đồng, đạt 15,36% kế hoạch.

Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khá với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 02/2021 ước đạt 1,4 triệu USD, gấp 1,04 lần so với tháng 01/2021 và gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế hai tháng đầu năm 2021 ước đạt 2,75 triệu USD, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 27,5% kế hoạch năm 2021.

Trong lĩnh vực phát triển du lịch, tỉnh đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Trong tháng 02/2021, cả tỉnh đón khoảng 49 nghìn lượt khách du lịch; lũy kế hai tháng đầu năm đón 57,9 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt 40 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.082 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 13.810 tỷ đồng; 234 hợp tác xã (HTX) với tổng vốn điều lệ 220 tỷ đồng, 2.014 thành viên. Ngay từ đầu năm, các HTX của tỉnh đã chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, thu hút được thành viên tham gia. Các HTX sản xuất kinh doanh miến, bún, phở khô, măng, mộc nhĩ, nấm hương... tập trung sản xuất để cung cấp cho thị trường trong dịp tết Nguyên đán.

Trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hai tháng đầu năm 2021 ước đạt 95 tỷ đồng, đạt 13,1% dự toán Trung ương giao, đạt 13% dự toán tỉnh giao. Tổng huy động vốn của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đến 28/02/2021 là 9.326 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.993 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; ước tính nợ xấu là 48 tỷ đồng, chiếm 0,5% trong tổng dư nợ, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình tín dụng ngân hàng đều được thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã giao tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, phấn đấu thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19./.

Hương Dịu