PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn biểu dương 94 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023
Chiều 17/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn hiện có 11 đảng bộ trực thuộc, 425 tổ chức cơ sở đảng với 37.336 đảng viên. Toàn Đảng bộ có 2.235 chi bộ, trong đó có 1.600 chi bộ khu dân cư; 319 chi bộ cơ quan; 82 chi bộ đơn vị sự nghiệp; 83 chi bộ doanh nghiệp; 150 chi bộ lực lượng vũ trang và 1 chi bộ thuộc loại hình khác. Đội ngũ bí thư chi bộ có 2.330 đồng chí, trong đó nữ bí thư chi bộ chiếm 24,5%, bí thư chi bộ là người dân tộc thiểu số 80,5%. Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị chiếm 96,7%; có 161/1.270 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 831 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. 

Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được tỉnh chú trọng. Từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 5.076 đảng viên; thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; tạo điều kiện cho đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đến nay, tỉnh Bắc Kạn không còn thôn, bản trắng đảng viên, có 1251/1292 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.

Với hơn 2.000 đồng chí, đội ngũ bí thư chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn của cuộc sống và những biến động của tình hình chính trị - xã hội, những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; có phẩm chất tốt, lối sống lành mạnh, tận tụy, gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống, có khả năng quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí thể hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu, hạt nhân lãnh đạo và trung tâm đoàn kết, có uy tín cao trong Nhân dân; là nòng cốt giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tạo nền tảng vững chắc của Đảng từ cơ sở; lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ thời gian qua đã quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lãnh đạo đảng viên và quần chúng Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhiệt liệt biểu dương các bí thư tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng hình ảnh gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy các cấp Đảng quan tâm công tác quy hoạch, công tác bồi dưỡng và thực hiện tốt chính sách hiện có cho đội ngũ bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường tính giáo dục, tính lãnh đạo và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên chi bộ, nhất là bí thư chi bộ về lý luận chính trị và các kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo…

Các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để đảng viên và quần chúng noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt chi bộ, cộng đồng, xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị; các phong trào thi đua yêu nước; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất. Đồng thời, với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao biểu trưng và tặng hoa
các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023

Dịp này, 94 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023 được biểu dương tại Hội nghị./.

Hương Dịu