PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tham gia Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng 23/11, Bộ Nội vụ đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh, dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất. Hội nghị cũng được truyền đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã với sự tham gia của đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày (23 - 25/11/2021), các đại biểu dự Hội nghị sẽ được giới thiệu, học tập 6 chuyên đề: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của HĐND. 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, trang bị và bổ sung cho các đại biểu những vấn đề mới cũng như kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của cử tri. Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các giảng viên, báo cáo viên chuẩn bị tốt nội dung các bài giảng cũng như các vấn đề liên quan; kết hợp các phương pháp giới thiệu chuyên đề cho phù hợp với đối tượng và hình thức bồi dưỡng trực tuyến.../.

Thu Cúc