PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Trên 11.600 đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)
Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 16.242 điểm cầu trong cả nước. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Tại tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị được kết nối đến 204 điểm cầu với 11.631 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Hội trường tỉnh) có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; đồng thời triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết trong Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn
kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trình bày những nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Các báo cáo nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm nội dung từng nghị quyết về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời cũng nêu rõ những điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp; cập nhật thêm một số thông tin có liên quan để làm rõ thêm tình hình các quan điểm và yêu cầu của từng nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết đạt được kết quả theo yêu cầu của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, ban hành nhiều nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Có thể khẳng định, kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai từ Trung ương đến cơ sở và nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tham gia nghiêm túc Hội nghị. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Hội nghị có gần 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức Đảng trong cả nước; có địa phương kết nối đến cấp xã, phường, thị trấn. Để nghị quyết đi vào cuộc sống đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng…/.

Hương Dịu